Ingezonden bijdrage van Yvonne Goldstein-Glaser

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Pagina van Yvonne Goldstein - Glaser

IN ÉÉN ADEM UITGELEZEN

Beste mijnheer Gellings,

Toen ik gisteren uw boek ‘Zuidelijke Wandelweg’ in één adem had uitgelezen was het na twaalven. Het werd een slapeloze nacht.
Uw boek was voor mij een herbeleving van mijn jeugdjaren, die ik vanaf 1953 tot 1967, het jaar waarin ik trouwde, in de Veluwelaan 18 hs (hoek Betuwestraat) heb doorgebracht.

In uw geboortejaar kwam ik met mijn ouders naar Amsterdam, waar wij gingen wonen in het laatste huis van Amsterdam, zoals mijn vader het altijd noemde. Ik werd een paar maanden nadat mijn ouders op hun onderduikadres waren bevrijd geboren en was acht jaar oud toen wij naar Amsterdam verhuisden.

Uw boek heeft bij mij veel emoties opgewekt en herinneringen naar boven gebracht.
De keren dat ik bij Eppo Doeve en zijn vrouw thuis was en bij hem in zijn atelier in het souterrain zat, de geuren en mensen in de winkels in de Maasstraat, mijn school, de Anne Frankschool in de Niersstraat, de eindeloze dagen die ik met mijn vriendinnetje Olga de Haas, die tegenover mij woonde, op het landje naast ons huis doorbracht en de winters waarin we schaatsten op de Boerenwetering. De koeien tussen de sloten, de kattenstaarten langs de Zuidelijke Wandelweg en de zwemlessen in het Zuiderbad.
Ook de moeilijke herinneringen: een NSB gezin schuin boven ons dat mij belaagde en dat ervoor zorgde dat ik lange tijd niet alleen naar school en weer naar huis kon lopen.

Wij waren bijna buren, maar hebben elkaar niet gekend. Misschien kende u de familie Dreese uit de Stichtstraat? Een hele kleine, mooie vrouw met een tulband (liep zij misschien in de Maasstraat?), haar zoon heette Luc en was ouder dan ik.

Ik heb uw boek met ingehouden adem gelezen; u hebt op bijzondere wijze de sfeer uit die tijd weten vast te leggen. Het moeten moeilijke jaren voor u zijn geweest.

Dit wilde ik u graag laten weten. U hebt een prachtig boek geschreven waarvan de sfeer nog lange tijd in mijn gedachten zal voortleven.

Vriendelijke groet,
Yvonne Goldstein-Glaser - 22 januari 2008

 

omhoog

Terug naar de vorige pagina <<