Ingezonden door P. Verberne

Terug naar de vorige pagina <<

 

index ingezonden

Pagina van P. Verberne

 

De schoolfoto


Op de afbeelding uit de jaren 1941/42 van een bruidspaar, waarvan de bruid onze schooljuffrouw van de 2e klas Dr. De Moorschool , IJselstraat is geweest. Zij was bijzonder aardig voor ons, kinderen. Helaas ben ik haar naam vergeten; ook de trouwdatum en dus de datum van betreffende foto weet ik niet meer. Enkele andere namen van haar collega's kan ik mij nog wel herinneren,  juffr. Knol, dhr Eckhart, de directeur dhr. Faber.
Foto: A.J. Bosch

Waarom wil ik dit graag weten?
Zoals wel vaker, blijven foto´s vaak erg lang bewaard en is er alleen de vervagende herinnering aan hetgeen er op staat. De betreffende foto heeft tientallen jaren bij ons in het familiealbum gezeten. Maar nog scherp in de herinnering is de afgebeelde bruid, die als schooljuffrouw in de 2e klas Dr. de Moorschool, IJselstraat t.a.v. de haar toevertrouwde kinderen, waar ik ook toe behoorde, erg aardig was, wat misschien wel geďllustreerd wordt door de haar omringende kinderen en ouders.
Aangezien het vroeger gebruikelijk was, dat een vrouw na haar huwelijk haar loopbaan niet langer mocht voortzetten, was dit ook meteen het abrupte einde. In ieder geval heb ik haar na die dag nooit meer terug gezien.
In de tweede helft van de oorlogsperiode, v.a. ongeveer 1943 was ik op de Albertus Magnusschool, aan de overzijde van dezelfde straat. De herinneringen aan die laatste school lopen nogal parallel met de beschrijving, zoals Paul Gellings die in zijn boek ¨ Zuidelijke Wandelweg¨ heeft gedaan over zijn lagere schoolperiode, dus wisselende ervaringen en soms zeer gemengde gevoelens. Van de A. Magnusschool heb ik overigens nog scherpe klas- en complete schoolfoto´s uit mei 1945 en ook eindrapportjes e.d.
Van de Dr.de Moorschool heb ik niets anders meer dan de getoonde trouwfoto van die aardige juf.
Ter info nog dit: Op de achterzijde van de originele foto in briefkaartformaat en uitvoering staat een vierkant stempel van "A.J. Bosch, Hoofddorpweg 3 Amsterdam (W) en een met potlood geschreven nummer 28. Dus vermoedelijk zijn er meerdere exemplaren van geweest.
Ik zou graag willen weten: haar naam, datum van de foto, dus de trouwdag en waar de foto is genomen. Het moet wel in 1941/42 zijn geweest. Dit maakt misschien iets duidelijker, waarom ik dit allemaal graag zou willen weten.
Na al hetgeen ik tot dusver op uw site heb gezien en gelezen, lijkt mij "Het Geheugen van Zuid" hiervoor de beste plaats.

P. Verberne - 16 januari 2011
peterverberne@ziggo.nl

 

Terug naar de vorige pagina <<